pathterminuspages/brkmnd.dk/aboutcontactabout me

Myg

01-03-2016

ornamental er jeg
på indersiden af kraniet. Når
så knoglen buldrer mod himlen
og harpiksen siver ned over stammen, og
i tusind vis af år
forlader jeg ej vandkanten.