pathterminuspages/brkmnd.dk/aboutcontactabout me

Byens længsel

27-08-2015

En længsel
så meget lig et hængsel
der knirker en sidste gang inden
vinduet lukkes i, dørene smækkes til
etage efter etage rømmes, og dynamitten
i parkeringskælderen detonerer