pathterminuspages/brkmnd.dk/aboutcontactabout me

Som skaller i vandet

03-05-2015

Vi river stranden
i trævler, al den tang
og rejser os op gennem sandet
og for hver skummende bølge
forsvinder vi skal efter skal som
muslinger ud i vandet