pathterminuspages/brkmnd.dk/aboutcontactabout me

Og månen

03-05-2015

og månen hænger der og
drypper ned i bækken. Strakte
halse, strakt som alle fuglene
peger de langs bredden mod
månen og sejler afsted i vinden