pathterminuspages/brkmnd.dk/aboutcontactabout me

Øvelser 1.1.1

Datalogi/Logic in Computer Science (Huth,Ryan)/Kapitel 1

Opgave 1

Brug ¬, →, ∧ og ∨ til at beskrive følgende deklerative sætninger som formelt udsagnslogiske.

a) Hvis solen skinner i dag, så vil den ikke skinne imorgen.
Lad p = solen skinner idag Lad q = solen skinner i morgen p \rightarrow \not q

b) Robert var jaloux på Yvonne, eller han var ikke i et godt humør.
Lad p = Robert var jaloux på Yvonne Lad q = Robert var ikke i et dårligt humør p \lor \not q

c) Hvis barometeret falder, så vil det enten regne eller det vil sne.
Lad p = barometeret falder Lad q = det vil regne Lad r = det vil sne p \rightarrow q \lor r

d) Hvis en foresprøgelse forekommer, så vil det foresprugte enten blive lært, eller forespørgelsesprocessen vil gå i stå. (Eksklusivt eller)
Lad p = forespørgele Lad q = forespørgelse lært Lad r = forespørgelse går i stå p \rightarrow(q \land \not r) \lor (\not q \land r)

e) Kræft vil ikke blive kureret medmindre dets årsag er fundet, eller en ny medicin mod kræft er fundet.
Lad p = kræft kureret Lad q = ny medicin fundet Lad r = årsag fundet p \rightarrow q \lor r

f) Hvis interesserater går op, går aktiepriserne ned.
Lad p = interesserater Lad q = aktiepriserne p \rightarrow q

g) hvis Smith har centralvarme installeret, har han solgt sin bil, eller han har ikke betalt sin husleje.
Lad p = centralvarme Lad q = solgt bil Lad r = betalt husleje p \rightarrow q \lor \not r

h) I dag vil det enten regne, eller solen vil skinne.
Lad p = solen skinner Lad q = det regner (p \land \not q) \lor (q \land \not p)

j) Hvis Dick mødte Jane i går, har de fået en kop kaffe i dag, eller de har gået en tur i parken. (Tolket som ekslusivt)
Lad p = Dick mødte Jane Lad q = gå tur Lad r = drukket kaffe p \rightarrow (q \land \not r) \lor (\not q \land r)

j) Inge sko, ingen trøje, ingen servering.
Lad p = sko Lad q = trøje Lad r = servering \not p \lor \not q \rightarrow \not r

k) Min søster vil have en hvid og sort kat.
Lad p = søster vil have kat p