pathterminuspages/brkmnd.dk/aboutcontactabout me

Kvadratrod

12-10-2015|Elementære funktioner

Kvadratrodsfunktionen f(x) = √x er specielt defineret i intervallet D_{f} = [0, %infin[ og har værdimængden V_{f} = [0, %infin[. Grafen kan altså på ingen måde ende i den negative ende af koordinatsystemet – så længe vi regner med reelle tal i hvert fald.
Grafen er først stejl, men flader så mere og mere ud. Jo højere værdi k i √kx, jo højere bliver grafen.
Her er et par eksempler på grafer:

Der knytter sig en række regneregler eller identiteter til kvadratødder nemlig følgende:

...