pathterminuspages/brkmnd.dk/aboutcontactabout me

Linearitet

04-10-2017|Generelt

En funktion, $f$ siges at være lineær hvis der gælder: $$f(a + b) = f(a) + f(b) \\ f(ka) = kf(a)$$ for to punkter $a$, $b$ og en konstant $k$.