pathterminuspages/brkmnd.dk/aboutcontactabout me

Syntaks

26-07-2017

Formelt. For udsagnslogik er følgende syntaks givet med BNF: $$atom \rightarrow p, q, r ...$$ og $$\theta \rightarrow \theta \land \theta\ |\ \theta \lor \theta\ |\ \theta \rightarrow \theta\ |\ \neg \theta\ |\ atom$$ for \(\theta\) en formel, og hvor hver af ∧, ∨, ¬ og → kaldes konnektiver.

Der eksisterer også biimplikation, ↔, samt andre sammensatte konnektiver, men disse indgår ikke i naturlig deduktion og er derfor ikke med her.