pathterminuspages/brkmnd.dk/aboutcontactabout me

Syntaks

26-07-2017|Udsagnslogik

Formelt. For udsagnslogik er følgende syntaks givet med BNF:

atom .rarrow p, q, r ... formel .rarrow formel .and formel | formel .or formel | formel .drarrow formel | \not formel | atom

Hvor hver af ∧, ∨, ¬ og ⇒ kaldes konnektiver.

Der eksisterer også biimplikation, ⇔, samt andre sammensatte konnektiver, men disse indgår ikke i naturlig deduktion og er derfor ikke med her.